Privacy & Cookies

Privacy Statement & Cookies PPG

1 september 2018

 

Privacy Publishing Group BV, gevestigd aan de Regulierenring nummer 10, 3981 LB te Bunnik, Provincie Utrecht, (hierna: “PPG”) is uitgever van vakinformatie en opleidingen voor professionals. Wij bieden een breed, multimediaal portfolio met toonaangevende vakinformatie voor iedereen die in zijn of haar werk met wet- en regelgeving te maken heeft. Dit portfolio bestaat onder meer uit online content, boeken, tijdschriften en opleidingen). Dit Privacy Statement is van toepassing op al onze merken, diensten en producten (zie www.privacypublishing.eu voor meer informatie).

Wij beschermen uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Soorten gegevens

Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt. We verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Als u een product of dienst van ons afneemt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn om ons product of onze dienst goed te kunnen gebruiken (zoals naam, adres en woonplaats, bankrekeningnummer).
 • Als u een account aanmaakt en gebruikt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (zoals e-mailadres en gebruikersnaam).
 • Als u onze websites bezoekt: hierbij verwerken we met behulp van cookies informatie over uw gebruik van de website (zoals de pagina’s die u bezoekt en de advertenties die u op die pagina’s aanklikt). Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookieverklaring.
 • Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van de nieuwsbrief (zoals naam en e-mailadres).
 • Als u anderszins gebruik maakt van de producten, diensten en aanbiedingen van PPG, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als u deelneemt aan een actie of een bericht plaatst op een van onze websites.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kunnen wij aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van onze diensten en producten. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die aan ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

 

Doeleinden

PPG gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Op basis van de uitvoering overeenkomst of totstandkoming van een overeenkomst:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Financiële afwikkeling.
 • Informatiedoeleinden (bijvoorbeeld in het kader van onze nieuwsbrief AVG Privacyliteratuur)

 

Op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk relatiebeheer, marketing en verkoop:

 • Om onze producten en diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere relevante producten en diensten van PPG indien u daar prijs op stelt.
 • Om doelgericht te adverteren. Wij maken daarbij een analyse van uw interesses en voorkeuren. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
 • Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag verbeteren wij onze producten en diensten en stemmen ze beter af op uw wensen.

 

Soms vraagt PPG uw toestemming om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij cookies. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

Wanneer u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen over producten en/of diensten, dan kunt u bezwaar hier tegen maken. Neemt u hiervoor contact op met PPG via Klantenservice, e-mailadres klantenservice@privacypublishing.eu.

Verstrekken van persoonsgegevens

PPG kan persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons aan u producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Dergelijke bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Ook kan het zijn dat we uw persoonsgegevens aan een derde beschikbaar stellen om een aangegane overeenkomst uit te kunnen voeren.

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door ons indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit PPG.

 

Veiligheidsbeleid

Beveiliging gegevens

We maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

 Veilige landen

Wij hosten alle verzamelde en verwerkte data in de Europese Economische Ruimte. Echter, als een bewerker of onderaannemer van ons buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, nemen we als verwerkingsverantwoordelijke alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.

Bewaartermijn

Voor iedere applicatie voeren wij jaarlijks een schoning uit van de klant- en gegevensbestanden. De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving en doelstellingen.

Gebruik van cookies

Op onze websites maken we bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookieverklaring.

Uw rechten

U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. We houden rekening met uw voorkeuren. U hebt op veel van onze websites de mogelijkheid uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen. Zo kunt u uw cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar privacy@ppgbv.nl. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek. Wij kunnen u daarbij vragen om u naar behoren te identificeren.

Conform artikel 38 lid 4 AVG kunt u over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van uw gegevens en over de uitoefeningen van uw rechten uit hoofde van de AVG te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (FG in de zin van artikel 37 AVG) door een email te sturen naar fg@ppgbv.nl.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen

PPG verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal PPG deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden, nadat eventuele aangegane verplichtingen zijn afgewikkeld

Andere websites

Op de sites van PPG kunnen links staan naar andere websites. PPG kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een website van PPG zelf is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die wordt bezocht.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met PPG via Klantenservice, Regulierenring nummer 10, 3981 LB te Bunnik (Utrecht) of via het e-mailadres privacy@ppgbv.nl.

Wijzigingen

PPG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Utrecht, 01 september 2018

  

 

COOKIEVERKLARING PPG

Wat is een cookie?

PPG maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies  en gerelateerde technieken zoals scripts. Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur. Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak "cookies" worden genoemd. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Er zijn functionele en niet-functionele cookies. 

Waarom gebruiken we cookies?

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Denk hierbij aan het ingelogd zijn of cookies die het mogelijk maken te reageren. Daarnaast blijven uw gebruikersvoorkeuren herkend. Zo hoeft u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie in te voeren en blijven de artikelen bijvoorbeeld in uw winkelwagentje tot u betaald hebt. Niet-functionele cookies zoals statistische cookies meten of een website goed functioneert.  

Welke cookies gebruiken we?

Functionele cookies

Er zijn twee soorten functionele cookies: permanent en sessie cookies.

 • Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger onze websites kunt gebruiken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
 • Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Statistische cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor het verbeteren van andere Google diensten en services. De verkregen analytics informatie wordt uitsluitend gebruikt binnen andere Google diensten voor analyse doeleinden. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Tracking cookies van onszelf

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, tonen wij u een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u op "Accepteren" klikt, geeft u toestemming voor het gebruik van alle cookies en plug-ins zoals beschreven in het pop-upvenster en deze cookieverklaring. U kunt het gebruik van cookies via uw browser uitschakelen, maar het is mogelijk dat onze website niet meer naar behoren werkt.

Na uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een PPG website bezoekt. Hierdoor kunnen wij vaststellen dat u naast onze website ook op de betreffende andere PPG website(s) bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel wordt in combinatie met andere bij PPG bekende persoonsgegevens gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Tracking cookies van onze adverteerders

Na uw toestemming plaatsen adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Derden

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Wij kunnen alleen niet garanderen dat deze derden altijd op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens zullen omgaan. Partijen zoals Google zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze bedrijven te lezen.

 

Social

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter  respectievelijk van LinkedIn  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door TwitterFacebookGoogle + en LinkedIn  opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Embedded content

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan Slideshare  presentaties, YouTube  video’s en Vimeo  video’s. Op vergelijkbare wijze als de social buttons maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat de betreffende partijen met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Cookie- instellingen wijzigen of verwijderen van cookies

U kunt uw cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. Past u uw cookie-instellingen aan? Dan gebruiken en plaatsen wij vanaf dat moment alleen cookies waar u toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kunt u altijd zélf cookies van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen. Raadpleeg de toelichting op de instellingen van uw browser. 

 

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

 Utrecht, 01 september 2018

 

 

 Download hier privacy statement en Cookies PPG